Abrona
 

Wij geven de veranderingen in de zorg zoveel mogelijk lokaal vorm en zoeken daar waar het kan lokale samenwerking. We hebben elkaar nodig! Centraal staat het verbinden van kennis en netwerken om burgers zo effectief en gericht mogelijk te ondersteunen. In deze nieuwsbrief enkele praktijkvoorbeelden.

 

ROC-studenten zijn maatje voor kwetsbare burgers met Wmo-beschikking

Studenten van ROC Midden-Nederland in Utrecht zijn sinds kort maatjes van burgers die worden begeleid door Abrona. Zij kunnen met de ROC-studenten leuke dingen doen en de studenten maken, in het kader van hun studie maatschappelijke zorg, persoonlijk kennis met deze doelgroep. ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten,’ zegt Gerrieke Grootemarsink, persoonlijk ondersteuner Grootemarsink, persoonlijk ondersteuner van Abrona aan de Utrechtse Ghanadreef. Lees meer...

Buitenkans is letterlijk een buitenkans

Een mooie ontmoetingsplaats in de Utrechtse wijk Oog in Al. Een buitenkans voor ontmoeten, eten en praten, van mens tot mens. Een locatie waar maatschappelijk verantwoord, multicultureel en wijkgericht ondernemen centraal staan. In een notendop is dit Buitenkans, Landhuis in de stad, in de Utrechtse wijk Oog in Al.
Lees meer...

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht

Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning voor vragen over wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, onderwijs, opvoeding of eenzaamheid. Hierin werken Kwadraad Maatschappelijk werk, Abrona (VG), Kwintes (GGZ) en Welzijn (vrijwilligers) samen. OCO is een initiatief binnen het landelijke Koplopersproject, van gemeenten die voorop willen lopen met maatschappelijke initiatieven. Lees meer...

Hotel Restaurant Abrona in Oudewater

Hotel Restaurant Abrona in Oudewater wordt vanaf april 2018 meer dan alleen een werklocatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Inwoners met een bijstands- of werkloosheidsuitkering kunnen bij ons terecht, evenals statushouders of mensen in de ziektewet, die willen reïntegreren. Jonge mensen, die geen baan kunnen vinden, kunnen bij ons vrijwilligerswerk of werkervaring opdoen,’ zegt Mariëlle Verkleij, persoonlijk ondersteuner, van Hotel Restaurant Abrona. Dit sluit naadloos aan op de visie van Abrona op zorg en maatschappij. ‘Iedereen kan in redelijkheid bijdragen en steeds kijken we naar wat de persoon kan.’ Lees meer...

Ouderen voelen zich prettiger door technologie

Abrona zoekt continu naar nieuwe manieren om het welbevinden van oudere bewoners met dementie te verhogen. Technologie speelt hierin een belangrijke rol. ‘Rode draad is het aansluiten bij hun belevingswereld en het stimuleren van prikkels. Hierdoor voelen ouderen zich prettiger en alerter,’ zegt Bea Appels, teamleider bij Abrona. Lees meer...

Binnenbos zorgt voor verrassende verbindingen

‘Geen gescheiden geldstromen, maar verrassende verbindingen. Wijkbewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, staan centraal.’ Dat zegt Annemieke Homan, persoonlijk ondersteuner bij Abrona, over wijkontmoetingscentrum Binnenbos in de wijk Kerckebosch in Zeist. In opdracht, en met subsidie van, de gemeente Zeist is Abrona halverwege 2016 gestart met het opzetten van deze nieuwe vorm wijkgerichte sociale activering en participatie. Lees meer...

Zorgadvies informeert, adviseert en helpt mensen op weg

Voor veel mensen is de zorg een soort doolhof, met allerlei regels en uitzonderingen. Wanneer iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, in welke vorm dan ook, zijn er dan ook veel vragen. Zorgadvies van Abrona informeert, adviseert en helpt mensen op weg. ‘Daarvoor gebruiken wij onze jarenlange kennis, ervaring, creativiteit én goede connecties in het veld. Dat is onze toegevoegde waarde,’ zeggen zorgadviseurs Brenda Maathuis en Monique Zielman. Lees meer...

 

 

Afmelden | Aanmelden

Abrona

www.abrona.nl